Oluline info

Cresco ja temaga seotud ettevõtete kodulehekülg, turuülevaated ja muud analüütilised kokkuvõtted sealhulgas, on vaid informatsiooni, mida Cresco ja / või temaga seotud ettevõtted on pidanud oluliseks avaldada, esitamiseks. Avaldatud informatsioon ja esitatud vaated on vaid informatiivsed ning peegeldavad Cresco ja / või temaga seotud ettevõtete arvamust informatsiooni / vaadete avalikuks tegemise ajal. Crescol on alati õigus muuta oma informatsiooni /vaateid.

Kodulehekülg ei ole mõeldud kutseks sõlmida kliendiga kliendisuhe. Samuti ei ole esitatud informatsioon / vaated mõeldud finantsnõustamisena isiku finants- või muude varade investeerimiseks / investeeringutest väljumiseks.

Cresco, temaga seotud ettevõtted, nimetatud ettevõtete juhatuse ja nõukogu liikmed ning ettevõtete töötajad ei ole vastutavad kahju tekkimise eest, mis on seotud informatsiooniga sellel kodulehel või võimalikust viivitusest ja takistustest tingitud piiratud juurdepääsu tõttu kodulehele.

Crescol on õigus muuta kodulehel esitatud informatsiooni ja ülaltoodud tingimusi igal ajal.

Comments are closed.