Cresco fondid

169c60d3b8
/wp-admin/options-general.php?page=emc2-popup-disclaimer/emc2pdc-admin.php
8ec4cee213
1
1
https://www.cresco.ee
shortcode_only
1
1

Cresco ja temaga seotud ettevõtete kodulehekülg, turuülevaated ja muud analüütilised kokkuvõtted sealhulgas, on vaid informatsiooni, mida Cresco ja / või temaga seotud ettevõtted on pidanud oluliseks avaldada, esitamiseks. Avaldatud informatsioon ja esitatud vaated on vaid informatiivsed ning peegeldavad Cresco ja / või temaga seotud ettevõtete arvamust informatsiooni / vaadete avalikuks tegemise ajal. Crescol on alati õigus muuta oma informatsiooni /vaateid.

Kodulehekülg ei ole mõeldud kutseks sõlmida kliendiga kliendisuhe. Samuti ei ole esitatud informatsioon / vaated mõeldud finantsnõustamisena isiku finants- või muude varade investeerimiseks / investeeringutest väljumiseks.

Cresco, temaga seotud ettevõtted, nimetatud ettevõtete juhatuse ja nõukogu liikmed ning ettevõtete töötajad ei ole vastutavad kahju tekkimise eest, mis on seotud informatsiooniga sellel kodulehel või võimalikust viivitusest ja takistustest tingitud piiratud juurdepääsu tõttu kodulehele.

Crescol on õigus muuta kodulehel esitatud informatsiooni ja ülaltoodud tingimusi igal ajal.

Nõustun Keeldun

Cresco Väärtpaberid on loomas oma fondihaldusettevõtet Luxemburgis ning kahe allfondiga investeerimisfondi. Investeerimisvõimalus era- ja riskikapitali fondi on selleks sobivatel institutsionaalsetel ja varakatel erainvestoritel.

LEHEL EDASI LIIKUMISEGA KINNITATE, ET OLETE ARU SAANUD JÄRGNEVAST:

– informatsioon sellel kodulehel ei ole pakkumine, üleskutse pakkumisele märkida või omandada loomisel oleva fondi osakuid. Esitatud informatsioon ei ole ühegi finantsistrumendi ostupakkumine või müügi lubamine ning ei ole käsitatav investeerimisnõustamisena;

– Crescol on õigus muuta informatsiooni sellel lehel siis, kui Cresco seda vajalikuks peab;

– informatsiooni sellelt kodulehelt ei ole lubatud taasesitada ega levitada ilma Cresco eelneva kirjaliku loata.

Comments are closed.